Utrwalenie treści związanych z nazwami miesięcy oraz odpowiadających im dni tygodnia w klasie 4a, z użyciem stworzonych przez nas kart dobble.

Zasady gry w dobble:
Gracze jak najszybciej pozbywają się kart, wkładając do puli kartę, z identycznym słowem, w tym przypadku dniem tygodnia. Wygrywa ta osoba, która jako pierwsza pozbędzie się kart. Gracze muszą być maksymalnie skupieni na grze, skoncentrowani, by jako jak najszybciej rozpoznać w swojej karcie i karcie w stole identyczny wyraz lub znak. Przy okazji utrwalając nazwy dni tygodnia i znaki rzymskie. 

0 komentarze: