Powtórzenie ułamków przed sprawdzianem. Ciasteczkowe słoiki pełne ułamków dziesiętnych. Uczniowie zapisywali przykładowe ułamki dziesiętne, a następnie ich koledzy musieli je poprawnie odczytać.
         0 komentarze: