Jak aktywnie, kreatywnie i skutecznie nauczyć dzieci  rozpoznawać, odczytywać i zapisywać liczby cyframi rzymskimi?
Warto oddziaływać  na uczniów wielozmysłowo, mamy wtedy większą szansę na skuteczność naszych oddziaływań wychowawczych.
Na dzisiejszej lekcji do kształtowania tej umiejętności wykorzystaliśmy karty, które udostępnia portal "Printoteka", czyli baza niesamowitych pomocy i pomysłów na kreatywne lekcje. Uczniowie mieli za zadanie dopasować do pary cyfry rzymskie i arabskie. Następnie z wykorzystaniem kart układali liczby zapisane znakami rzymskimi. Ważnym aspektem była tutaj praca w parach i grupach, która dodatkowo pozytywnie wpłynęła na doskonalenie umiejętności współpracy podczas wykonywania zadania. Inną naszą propozycją jest wykorzystanie patyczków, które uczniowie uwielbiają. Najbardziej chyba lubianą przez uczniów aktywnością była zabawa z packami na muchy. Uczniowie musieli "pacać" karty ze wskazaną liczbą, ale zapisaną systemem rzymskim.
0 komentarze: