Zyta Czechowska


Pedagog specjalny, nauczyciel matematyki, informatyki i przyrody. Jestem entuzjastką TIK, uwielbiam politykę.