Uczniowie klasy 4a, zaczynają w tym roku szkolnym swoją przygodę z Ocenianiem Kształtującym. Na lekcjach matematyki i języka polskiego, nauczycielki wprowadzać będą jego elementy. OK wspomaga proces uczenia się, ucznia i stale mu towarzyszy.

Główne cechy oceniania kształtującego:
Nauczyciel informuje uczniów jakie są cele lekcji. Robi to w sposób dla niech zrozumiały.
Nauczyciel obowiązkowo informuje uczniów co będzie brał pod uwagę przy ocenianiu, czyli co będzie oceniał.
Nauczyciel sprawdza na bieżąco, czy cele zostały osiągnięte.
Ważnym czynnikiem OK jest INFORMACJA ZWROTNA, czyli kontakt nauczyciela z uczniem mający pomóc dziecku w uczeniu się. Pod pracami pisemnymi lub na ich marginesie znajdują się KOMENTARZE nauczyciela, mające na celu pomóc uczniowi poprawić pracę i zaplanować dalszą naukę.
Uczniowie naszej klasy otrzymali dzisiaj swoje pierwsze METODNIKI, które ułatwią komunikację nauczyciela z uczniami. Dzięki odpowiednim światłom uczeń w każdym momencie może informować nauczyciela o stopniu rozumienia realizowanych zagadnień. 

Uczniowie klasy 4a, zaczynają w tym roku szkolnym swoją przygodę z Ocenianiem Kształtującym. Na lekcjach matematyki i języka polskiego, nauczycielki wprowadzać będą jego elementy. OK wspomaga proces uczenia się, ucznia i stale mu towarzyszy.


0 komentarze: