Klasa 4a podczas lekcji matematyki kreatywnie utrwalała wiadomości z zakresu podzielności liczb przez 2,5 i 10. Wykorzystaliśmy do tego kolorowe etykiety z iloczynami, kopystki i kolorowe liczby. Przy okazji utrwalaliśmy tabliczkę mnożenia. Po takiej lekcji wszyscy już wiedzą jakie liczby są podzielne przez 2, 5 i 10.0 komentarze: