Na dzisiejszej lekcji poznaliśmy znaki interpunkcyjne, jest ich dokładnie 10. Dowiedzieliśmy się również jak je poprawnie stosować. Pomogła nam w tym stworzona przez naszą panią gra. Na kolorowej planszy ,,Interpunkcyjnego wyścigu" mieliśmy możliwość sprawdzenie siebie i swoich umiejętności. Polega ona tym, że każdy z uczestników gry losował karty, na których znajdowały się zdania. W zdaniach brakowało określonych znaków interpunkcyjnych. Osoba, która prawidłowo wstawiła brakujący znak przesuwała się na pierwsze (licząc od STARTU) wolne pole z tym właśnie znakiem. Ten kto pierwszy dotarł do mety, wygrał wyścig.

0 komentarze: