Podsumowanie lekcji z obliczeń zegarowych odbyło się pod znakiem BINGO.
Bingo to prosta gra edukacyjna, która  była doskonałym urozmaiceniem lekcji o tematyce związanej z odczytywaniem czasu. Uczniowie otrzymali karty z planszami, następnie losowali z wyciętych kart obrazkowych element i odczytywali godzinę na nim przedstawioną. Uczniowie mieli za zadanie zakryć/zakreślić wylosowany element na swojej planszy. Wygrywał ten, kto pierwszy wykreśli wszystkie elementy w pionie lub w poziomie.Taka forma podsumowania i utrwalania zdobytej wiedzy bardzo spodobała się uczniom i potwierdziła ich wiedzę na temat odczytywania godzin na zegarze.
Plansze przygotował portal Printoteka.pl.
0 komentarze: