Zajęcia dla uczniów zdolnych z matematyki odbyły się dzisiaj z wykorzystaniem tabletów. Uczniowie mieli za zadanie rozwiązać kilka bardzo ciekawych i kreatywnych, interaktywnych zadań matematycznych. Doskonaliliśmy znaki rzymskie i ćwiczyliśmy tabliczkę mnożenia w grach logicznych. Wszystko to na platformie LearningApps. Na kolejnych zajęciach uczestnicy zajęć sami stworzą takie zadania, które udostępniamy poniżej. Ćwiczcie razem z nami!0 komentarze: