Na zajęciach dodatkowych rozmawialiśmy dzisiaj o prawach dziecka. Dowiedzieliśmy się, że prawa dziecka spisane są w specjalnym dokumencie Konwencji Praw Dziecka. Konwencja ta została uchwalona 20 października 1989 roku. Najważniejsze naszym zdaniem prawa umieściliśmy w prezentacjach , które przygotowaliśmy w programie Buncee.

0 komentarze: