Pojęcie prostopadłości i równoległości, na lekcji matematyki w klasie 4a utrwalaliśmy z wykorzystaniem Maty Mistrzów Kodowania. Była to aktywna, kreatywna i angażująca uczniów lekcja.

0 komentarze: