Tuż przed Wielkanocą uczniowie postanowili kreatywnie wykorzystać czas między lekcjami i wspólnymi silami rozwiązywali wielkanocne krzyżówki, testy, quizy i rebusy, utrwalając  przy tym nie tylko umiejętności matematyczne, zwyczaje i tradycje wielkanocne, ale także usprawniając kompetencje językowe. Wykorzystaliśmy do ego interaktywną tablice. 


0 komentarze: