Istotną rzeczą w nauczaniu jest diagnoza. Warto zatem na początku roku szkolnego, a w szczególności rozpoczynając nowy etap edukacyjny sprawdzić stopień opanowania umiejętności i zakres wiedzy z poszczególnych przedmiotów.

 Uzyskane wyniki testu diagnozującego będą wskaźnikiem do ustalenia zakresu działań edukacyjnych, metod i form pracy. Uczniowie naszej klasy we wtorek w skupieniu przystąpili do rozwiązania testów diagnozy początkowej z języka polskiego i matematyki.


0 komentarze: