Dzieci uwielbiają rysować i potrafią to robić świetnie. Postanowiłam wykorzystać tę umiejętność, dlatego na lekcjach języka polskiego uczniowie klasy 4a często tworzą notatki rysunkowe. Mieszają przy tym rysunek z tekstem, kolory, kształty i linie. Wizualizacja często trudnych pojęć korzystnie wpływa na stopień zapamiętania zagadnień omawianych podczas lekcji. Poza tym dzieci mają olbrzymią satysfakcję z wykonanego kreatywnie zadania oraz radość tworzenia. Na dzisiejszych 
zajęciach narysowaliśmy notatkę o czasowniku.

0 komentarze: